Оприлюднення проекту бюджету місцевої ради: ТЕОРІЯ


Згідно вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети затверджуються рішенням місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому. Це означає, що місцевий бюджет має бути затверджено до 25 грудня 2017р. 

Згідно статті 2 п. 45 Бюджетного кодексу України «рішення про місцевий бюджет - нормативно-правовий акт ...відповідної місцевої ради, виданий в установленому порядку, що затверджує місцевий бюджет та визначає повноваження відповідно … місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування здійснювати виконання місцевого бюджету протягом бюджетного періоду». Оскільки рішення про місцевий бюджет є нормативно-правовим актом, то згідно статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Таким чином, проект рішення про бюджет на 2018 рік необхідно оприлюднити за 20 робочих днів до його розгляду на сесії для виконання вимог чинного законодавства та забезпечення належних можливостей ознайомлення із його змістом, а також сприяти залученню громадян до консультацій з приводу проекту рішення про бюджет на наступний рік.

У зв’язку із вищезазначеним, сільські/селищні/міські ради мають забезпечити виконання норм чинного законодавства та оприлюднити проект рішення про місцевий бюджет згідно вимог статті 76 Бюджетного кодексу України та статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Також згідно статті 76 Бюджетного кодексу України проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється виконавчим органом відповідної місцевої ради та разом із ним подаються: 

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;
б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих відповідною місцевою радою податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);
ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;
3) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;
5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;
6) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;
7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії відповідної місцевої ради);
8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий орган відповідної місцевої ради.

Дописати коментар

0 Коментарі