Консультативний виїзд юриста до села Широка Балка



Білозерським офісом Мережі правового розвитку при ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» 21 серпня 2018 року здійснено консультативний виїзд юриста до села Широка Балка.
В’ячеслав Лях надав кваліфіковану допомогу всім бажаючим. Найбільш актуальними залишаються питання, що стосуються сімейного, спадкового житлового та трудового права.

В зв’язку з виникненням нових посад в новостворених об’єднаних громадах, жителі все більше цікавляться, чи може староста обіймати декілька посад? 

Юрист відмітив, що на даний час староста села керується Законом України «Про місцеве самоврядування» де в ч. 6 ст. 14-1 передбачено, що староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

В зв’язку з чим, староста позбавлений права обіймати декілька посад.



Окремо залишається низка питань щодо дотримання трудового законодавства, так під час
прийому місцеві жителі цікавились, чому не всім працівникам виплачується матеріальна
допомога на оздоровлення?

Зважаючи на актуальність даного питання, було роз’яснено, що не всі працівники мають право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам бюджетної сфери регламентовано законами України, постановами Уряду, галузевими наказами. Також, питання виплати зазначеної допомоги визначається в положенні про надання матеріальної допомоги, що є додатком до колективного договору.

Так, для державних службовців обов’язково допомогу на оздоровлення надають до щорічної
основної відпустки. У разі виходу працівника, скажімо, в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку допомога на оздоровлення не надається. Рішення про надання щорічної відпустки і про надання матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця.

Коло осіб яким передбачена виплата матеріальної допомоги на оздоровлення передбачена:
- педагогічні та науково-педагогічні — пп. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №
2145-19/ВР;
- робітники бюджетних закладів та установ освіти, не прилічені до педагогічних та науково-
педагогічних — пп. 5 п. 4 Наказу МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557; 
- медичні та фармацевтичні працівники — абз. 3 п. 2 постанови КМУ «Питання оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524;
- бібліотекарі — п. 3 постанови КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 № 84;
- працівники будинків культури, музеїв — п. 2 постанови КМУ «Питання виплати працівникам
державних  і комунальних клубних закладів, парків культури  та відпочинку, центрів (будинків)
народної творчості,  центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх  центрів доплати за вислугу років, допомоги для  оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення  соціально-побутових питань» від 09.12.2015 № 1026, п. 4 Постанови КМУ «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу»» від 22.01.2005 № 82.

Водночас для тих працівників бюджетної сфери, яким допомогу на оздоровлення виплачують за рішенням керівника та лише за наявності економії фонду оплати праці, її можуть надати у будь-який період за заявою працівника. Адже законодавство, яке дозволяє надання матеріальної допомоги на оздоровлення, не прив’язує її виплату до факту надання щорічної відпустки.



Чи можна змінити сімейного лікаря з яким вже підписано медичну декларацію?
При підписанні декларації з лікарем, мешканцям доступно не роз’яснили про можливість
заключення такої декларації з тим лікарем, з яким вони забажають, а фактично примусово
зобов’язали укласти відповідні декларації з лікарем за місцем проживання.

Юрист пояснив, що зробити це можна в будь-який час. Декларація, яка підписується під час вибору медичного працівника, – це не юридичний документ, а підтвердження наміру пацієнта обслуговуватися у конкретного лікаря. Вона потрібна для того, щоб Національна служба здоров’я могла розподілити фінансування по країні відповідно до кількості пацієнтів у того чи іншого лікаря.

Для того щоб змінити лікаря, пацієнту не потрібно повідомляти фахівця про розірвання раніше
укладеного з ним договору. Простими словами, досить просто укласти нову декларацію з новим лікарем, а зміни автоматично фіксуються в системі.



Захід здійснено в рамках проекту “Посилення правових можливостей об’єднаних громад“ за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження“.

Дописати коментар

0 Коментарі