Участь громадськості у бюджетному процесі: що потрібно знати громадянам

 Участь громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні є одним із пріоритетних напрямів реформи бюджетної децентралізації в Україні. Відповідний процес розпочався з 2014 року та здійснюється з урахуванням практичного досвіду найбільш успішних унітарних держав Європи. Найпотужніший інструмент місцевої влади - місцевий бюджет, кошти якого переважно спрямовуються на задоволення соціальних потреб жителів відповідної адміністративної території. В свою чергу, мешканці громади мають право на одержання інформації про те, як відбувається керівництво бюджетним процесом, а також на участь в управлінні бюджетними коштами та контролі за їх використанням.Бюджет громади формується та управляється згідно з Бюджетним кодексом України. Це означає, що існують чіткі правила, звідки і в якому порядку громада отримує гроші у свій бюджет, а також куди вона може їх витрачати. Бюджет, а також зміни до нього затверджуються рішенням місцевої ради.

Дії органу місцевого самоврядування щодо управління бюджетом громади на рік умовно можуть бути розподілені на декілька стадій і займають більше часу, ніж один календарний рік. Період управління бюджетом на один рік називається бюджетним циклом і включає 5 стадій: складання прогнозу бюджету, складання проєкту бюджету, розгляд проєкту бюджету та його затвердження, виконання бюджету та звітування про результати його виконання за рік. Один бюджетний цикл займає більше, ніж півтора календарних роки. Завершення одного бюджетного циклу фактично накладається на початок вже наступного бюджетного циклу. Участь жителів громад у бюджетному процесі є не лише вельми бажаною і потрібною, а й передбачена Методичними рекомендаціями щодо механізмів участі громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні, що були затверджені Міністерством фінансів 3 березня 2020 року.

Пропонуємо розглянути форми участі громадськості в бюджетному процесі на кожній із стадій бюджетного циклу. Протягом липня-вересня складається прогноз бюджету. Його розробляють на 3 роки – плановий (тобто той, на який плануємо бюджет) і 2 наступних роки – прогнозні. Прогноз робиться для того, щоб розуміти, які податки та скільки їх буде збиратися в наступні 3 роки, а також на які цілі витрачатимуться кошти з зібраних податків. Прогноз оприлюднюється на сайті місцевої ради та приймається на сесії не пізніше 1 вересня. 

На цій стадії бюджетного процесу громадяни можуть долучитися наступним чином:

 • подавати пропозиції до прогнозу бюджету в управління та відділи - звичайним листом, надісланим поштою чи електронною поштою;
 • подавати пропозиції безпосередньо до фінвідділу;
 • брати участь в експертних групах, дискусіях, дорадчих органах, наприклад, з питань врахування прогнозом довгострокових інфраструктурних проєктів.

У травні-жовтні відбувається складання бюджету на новий рік. На цій стадії загальнодержавні органи подають розрахунки міжбюджетних трансфертів. Місцеві органи влади разом з розпорядниками бюджетних коштів, наприклад, управлінням освіти, розробляють та подають бюджетні запити. На основі поданих розрахунків міжбюджетних трансфертів та бюджетних запитів вже відбувається розробка проекту рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проект бюджету оприлюднюється на сайті ради.

Участь громадян у складанні бюджету полягає в наступному:

 • подавати пропозиції до бюджету депутатам;
 • подавати пропозиції безпосередньо до селищної ради;
 • брати участь в експертних групах, дорадчих органах, наприклад, з питань врахування бюджетом гендерних аспектів;
 • подавати пропозиції до бюджету під час вуличних акцій, організованих селищною радою або громадськими організаціями у співпраці з місцевою владою.

У період з листопада по 25 грудня відбувається розгляд та затвердження проекту рішення про бюджет, під час яких можуть вноситися певні незначні зміни. Тут проект проходить декілька етапів затвердження. Спочатку проект рішення обговорюється та затверджується на засіданні постійної комісії місцевої ради, яка відповідає за питання бюджету. Далі проект передається на розгляд виконавчого комітету, який також повинен його затвердити. Потім проект бюджету розглядається та затверджується вже на сесії місцевої ради. Рішення про затвердження бюджету приймається не пізніше, ніж 25 грудня. Після прийняття рішення, а також сам проект, публікуються на сайті.

На цій стадії громадяни можуть:

 • взяти участь в бюджетних слуханнях та висловлювати свої пропозиції до проекту бюджету. Слухання може ініціювати рада або громадяни самостійно.
 • відвідувати засідання бюджетної комісії, виконавчого комітету та сесії ради;
 • допомагати фінансистам у створенні Бюджету для громадян;
 • сприяти поширенню прийнятого рішення про бюджет.

Стадія «Виконання бюджету» проходить впродовж усього календарного року - з січня по грудень. Саме в цей час здійснюються всі витрати та збираються податки, фінансується робота бюджетних установ і організацій, за потреби вносяться зміни до бюджету, які проходять окрему процедуру, від розгляду бюджетною комісією ради до затвердження на сесії ради. Також, згідно законодавства, встановлено обов’язкове щоквартальне звітування про виконання бюджету. 

На стадії виконання бюджету громадяни можуть:

 • подати проект на конкурс «Бюджет участі», якщо такий впроваджено в громаді, брати участь у кампаніях агітації за проекти бюджету участі та голосувати за них;
 • ініціювати громадський моніторинг виконання бюджету;
 • відвідувати засідання бюджетної комісії та сесії сільської ради, де обговорюються бюджетні питання.

Звітування про виконання бюджету відбувається з січня по 15 березня. Звіт також проходить всю процедуру розгляду, яка завершується затвердженням рішенням місцевої ради. Затверджений звіт оприлюднюється на сайті ради. Окрім того, бюджетне законодавство встановлює обов’язкову вимогу проведення публічного звітування про виконання бюджету. Публічне представлення звіту по виконання бюджету має відбутись не пізніше 15 березня наступного року. Місцева рада повинна широко анонсувати захід, на якому буде представлятись звіт про виконання бюджету, та запрошувати громадськість  відвідати його. 

На цій стадії бюджетного процесу громадяни можуть:

 • взяти участь в обговоренні звіту про виконання бюджету під час публічного представлення;
 • відвідати сесію, на якій затверджується звіт про виконання бюджету;
 • ініціювати громадський аудит виконання бюджету як по окремих напрямках, так і всього бюджету в цілому.

Участь громадськості у бюджетному процесі на всіх його стадіях є досить важливим компонентом, що призводить до відкритості та прозорості роботи влади, а також до створення дієвого та ефективного бюджету громади, який би задовольняв пріоритетні потреби людей.  Щоб цей процес був ефективним, громадяни мають бути активними та використовувати усі наявні механізми участі, а влада має створити передумови для запровадження демократичних інструментів впливу та бути готовою до співпраці з громадою.

Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Бюджет Білозерської громади – для громадян», який впроваджує громадська організація «Білозерський центр регіонального розвитку» у співпраці з Білозерською селищною радою за фінансової підтримки Європейського Союзу та Нідерландського Гельсінського Комітету. Її зміст є виключною відповідальністю ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Наталія Свирида

Дописати коментар

0 Коментарі