Порядок звільнення працівників/-ниць передпенсійного віку через стан здоров’я у воєнний час

До Антоніни Тищенко, юристки ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» з проблемним питанням звернулась мешканка Білозерки. Вона має значні проблеми зі здоров’ям та продовжувати трудову діяльність фізично не може. До пенсії менш як два роки, але чула, що під час воєнного стану трудовий договір може бути розірваний і вона зможе піти на пенсію достроково за станом здоров’я. Розбираємось разом в тонкощах трудового законодавства. 

Сьогодні працюватимемо з Постановою  Кабінету Міністрів України № 1449  від 27.12.2022 року «Про затвердження  Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком»

Згідно з цим документом визначено механізм розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі, коли на день звільнення працівникові залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку і у працівника наявний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».


Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я підтверджується одним з таких документів, що містять інформацію, наведену в первинній обліковій документації закладу охорони здоров’я, а саме:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);
  • медичним висновком про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я;
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

Отже, на підставі одного з вищезазначених документів, роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника/-ці за його/-її згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт, тобто  згода працівника/-ці в цьому випадку обов’язкова.

У разі відмови працівника/-ці від переведення на іншу роботу роботодавець отримує від профспілки згоду щодо звільнення працівника/-ці у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я. Виключенням є випадки звільнення працівника/-ці, який/-а не є членом/-кинею первинної профспілкової організації або на підприємстві вона відсутня.

Невідповідність працівника/-ці займаній посаді за станом здоров’я та його/-її відмова від переведення на іншу роботу або відсутності відповідних вакансій може бути підставою для розірвання трудового договору та звільнення працівника/-ці за ініціативою роботодавця згідно з пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю чи пунктом 2 частини першої статті 88 Закону України «Про державну службу».


Підставою для звернення  за призначенням дострокової пенсії за віком  є 

  • звільнення  у зв’язку виявленою невідповідністю  займаній посаді за станом здоров’я (пункт 2 частини першої ст.  40  КЗпП України) не раніше ніж за півтора року до досягнення  пенсійного віку ;
  • копія  документа про виявлену невідповідність  займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення;
  • наявний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. (за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років).

Тож, можна отримати право на призначення дострокової пенсії за віком, якщо будуть виконані всі вимоги відповідно до вище зазначеної постанови КМУ № 1449.

Якщо маєте питання та хочете розібратися саме зі своєю ситуацією, то звертайтесь на гарячу лінію ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» – (050)999-01-42. Консультації безкоштовні! Ініціативу «Заклади культури в деокупованих громадах Херсонщини як осередки психологічної та правової підтримки мешканців» впроваджує ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» за сприянням Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки Уряду Данії

 Фото з архіву ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» та Сanva


Дописати коментар

0 Коментарі