Відкрите звернення до селищного голови Білозерської селищної ради


Селищному голові
Білозерської селищної ради
Царюченко О.В.

Директора Фундації «Відкрите суспільство»,
www.osf.org.ua
учасника  громадської ініціативи 
 «За прозорі місцеві бюджети!”
Івана Сікори
тел .: 044 425 7709, e-mail: osf55@ukr.net
Адреса для переписки: вул. Братська 6, оф. 402, Київ, 04070 

Голови Одеської обласної організації 
«Комітету виборців України»
Анатолія Бойко
izbirkom.org.ua
тел. 048 716 46 83, 048 716 40 18, 
e-mail: odesakvu@ukr.net
Адреса для переписки: 65023, а/я 209

Голови Білозерського районного осередку 
ХОМГО “Молодіжний центр регіонального розвитку”
учасника  громадської ініціативи  «За прозорі місцеві бюджети!”
Елли Петренко 
тел.: (05547) 33768,
електронна пошта: bilozerka.center@gmail.com   
Адреса для листування:  вул. К.Маркса 86-а, 
смт.Білозерка, 75000 Україна 
  
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
з приводу оприлюднення проекту рішення про бюджет селищної ради на 2016 рік 
та організацію консультацій з громадськістю 
  користуючись правом територіальної громади на участь в бюджетному процесі,
прагнучи забезпечити дієвий громадський контроль за формуванням бюджету Білозерки,
зважаючи на необхідність попередження втрат надходжень бюджету через корупцію та бездіяльність,
визнаючи важливість формування реалістичних та обґрунтованих  показників доходів місцевого бюджету, 
визнаючи важливість врахування інтересів громадян при плануванні витратної частини бюджету,
усвідомлюючи необхідність співпраці влади та громадськості при формуванні та реалізації бюджетної політики на місцевому рівні
Згідно Закону України «Про звернення громадян» звертаємося до Вас щодо необхідності та важливості дотримання вимог чинного законодавства в частині оприлюднення та обговорення нормативно-правових актів, які становлять суспільний інтерес та мають безпосередній вплив на вирішення проблем на місцевому рівні та врахування інтересів громадян. 
Згідно вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети затверджуються рішенням місцевої ради до 25 грудня року, що передує плановому. Це означає, що місцевий бюджет має бути затверджено до 25 грудня 2015 р. 
Оскільки рішення про місцевий бюджет є нормативно-правовим актом, то згідно статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 
У зв’язку із вищезазначеним, звертаємося до Вас з проханням забезпечити виконання норм чинного законодавства та оприлюднити проект рішення про місцевий бюджет згідно вимог статті 76 Бюджетного кодексу України та статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у прийнятний спосіб (на блозі селищної ради, на веб-сайті Білозерської районної ради у розділі “Селищна, сільські ради”, на сторінках газети “Придніпровська зірка” або ін.).
Звертаємо Вашу увагу на важливість оприлюднення вичерпного переліку додатків, а саме, згідно статей 76 Бюджетного кодексу України проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної місцевої ради схвалюється виконавчим органом відповідної місцевої ради та разом із ним подаються: 
1) пояснювальна записка до проекту рішення;
2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 цього Кодексу;
3) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;
4) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;
5) інформація про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;
6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються комісії відповідної місцевої ради);
7) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий орган відповідної місцевої ради.
 2. Оскільки рішення про місцевий бюджет є суспільно важливим документом для розвитку селища, консультації із громадянами та підприємцями щодо його змісту є важливим індикатором відкритості та прозорості політичного процесу на місцевому рівні. 
Задля підвищення довіри до місцевої влади та ії рішень, пропонуємо після оприлюднення проекту рішення про місцевий бюджет на 2016 р. ініціювати та провести консультації щодо його змісту шляхом залучення  громадян та підприємців до консультацій через наступні канали участі: 
а) надсилання пропозицій у письмовій формі на визначену електронну пошту;
б) проведення публічного громадського обговорення;
в) проведення публічних зустрічей із заінтересованими сторонами (ініціативні групи громадян та підприємці) щодо конкретних проблемних питань місцевої політики.
 3.  Щоб громадяни були впевненими, що селищна рада готова не лише до консультування з ними щодо змісту бюджетної політики, але й до співпраці та реагування на надані пропозиції, пропонуємо забезпечити можливість для громадян відстежувати свій внесок у консультації шляхом:
а) оприлюднення всіх наданих пропозицій в рамках консультацій;
б) оприлюднення звіту про результати консультацій із громадськістю. Це  стане  свідченням того, що надані пропозиції громадян в рамках консультацій були використанні у проекті рішення про місцевий бюджет. У звіті про результати консультацій важливо зазначити стан та причини врахування, часткового врахування чи відхилення отриманих пропозицій та зауважень, а також  зазначити яким чином це відобразилося на проекті рішення про місцевий бюджет;
в) додати звіт про проведення консультацій із громадянами та інформацію про його результати у формі окремого додатку до рішення про місцевий бюджет на 2016 р. 
Наперед вдячні за врахування наданих пропозицій та відповіді по суті наданих пропозицій.
Звернення підписали: 
Іван Сікора, директор Фундації «Відкрите суспільство» 
Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації  «Комітету виборів України»
Петренко Елла, голова Білозерського районного осередку ХОМГО “Молодіжний центр регіонального розвитку” 
 Підписати звернення Ви можете тут

Дописати коментар

0 Коментарі