Банк заблокував рахунок: як чоловік відновлював доступ до виплат на дитинуПроблема з блокуванням рахунку може з'явитися у кожного клієнта банку. Аргументуючи, що через рахунок були здійснені злочинні операції, або є підозра в махінації, банки беззаперечно його блокують, не даючи доступу людям до власних коштів. З аналогічною ситуацією розбирався юрист Білозерського офісу Мережі правового розвитку. Правник склав скаргу до банку, у якій обґрунтував протиправність дій установи, яка закрила доступ мешканцю Херсонщини до виплат на дитину.


Микола Вільний* звернувся до офісу Мережі правового розвитку при ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» та розповів, що банк заблокував його рахунок, на який приходить соціальна допомога по догляду за дитиною. І вже декілька тижнів його сім'я не має можливості зняти кошти.

У колл-центрі банку пану Миколі повідомили, що рахунок був заблокований на підставі підозри у вчиненні махінації з коштами. А питання щодо розблокування рахунків буде вирішуватись пізніше.

Чоловік стверджує, що жодних незаконних дій не робив, і підстав для блокування рахунку не вбачає, а дії банку вважає протиправними.

Юрист офісу В’ячеслав Лях вивчив обставини справи, провів аналіз законодавства з цього питання та повідомив пану Миколі, що закон на його боці.

Правник зазначив, що банк дійсно почав діяти протиправно, і є необхідність захищати права клієнта.

В’ячеслав Лях підготував чоловіку обґрунтовану скаргу на дії посадових осіб банку.

У скарзі йшлося про те, що банк незаконно заблокував картковий рахунок пана Миколи. Арешт на рахунки може накладатися лише у разі наявності відповідного рішення суду або постанови державного виконавця.

Зупинення фінансових операцій здійснюється на два робочих дні з дня зупинення (включно), а не на той період, на який заблокували рахунок сім’ї Миколи Вільного. І, по суті, на третій день чоловіку вже мали його розблокувати (див. обґрунтування у коментарі юриста).

Тож, у скарзі було вказано, що банк уповноважений заблокувати рахунок лише на 2 дні і в межах суми підозрілої операції, а правоохоронний орган вправі заблокувати рахунок тільки на один місяць.

Клієнт Білозерського Офісу МПР надіслав відповідний лист-скаргу до банку з ціллю досудового врегулювання спору та зобов’язанням відновити доступ до карткового рахунку. Банк задовольнив вимогу клієнта, який безперешкодно зняв потрібні йому кошти, які надходили як соціальна допомога по догляду за дитиною.

Коментар юриста

- ст. 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

- у ст. 15 ЦК України йдеться про те, що кожна особа має право на захист свого права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

- Відповідно до статті 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

- статтею 526 Цивільного кодексу України, визначається, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

- стаття 525 Цивільного кодексу України, передбачає, що одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

- ч. 1 та ч. 2 ст. 1066 Цивільного кодексу України передбачається, що за договором рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження і видачу відповідних сум та проведення інших операцій за рахунком, також банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

- Відповідно ст. 1073 Цивільного кодексу України, у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.

- статтею 1074 ЦК України передбачено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.

- частиною 1, 2 статті 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Відповідно до пункту 91 ПП НБУ від 26.06.2015 № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», банк зобов’язаний інформувати визначені законодавством України правоохоронні органи за місцем розташування банку про фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та їх учасників у день виявлення, але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій.

Пункт 104 вищезазначеного положення передбачає, що банк відповідно до частини першої статті 17 Закону:
має право зупинити здійснення фінансової(их) операції(ій), яка/які містить(ять) ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону, та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України;
зобов’язаний зупинити здійснення фінансової(их) операції(ій), якщо її/їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій).

Пункт 107 передбачає, що відповідальний працівник банку видає внутрішнє розпорядження в разі прийняття рішення про:
зупинення фінансової операції у випадках, передбачених частиною першою статті 17 Закону, - у день зупинення фінансової операції;
подальше зупинення фінансової операції на виконання рішення спеціально уповноваженого органу відповідно до частини другої статті 17 Закону, тобто спеціальним суб’єктом (відповідним правоохоронним органом).

Пункт 114 передбачає, що у разі прийняття спеціально уповноваженим органом рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) на строк до п’яти робочих днів та отримання банком відповідного файла-рішення/рішення на паперовому носії банк повинен негайно в день надходження рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) зупинити такі видаткові фінансові операції. Якщо файл-рішення/рішення на паперовому носії надійшов(ло) до банку після закінчення робочого дня, то днем надходження файла-рішення/рішення до банку є наступний робочий день банку.

Пункт 119 передбачає, що банк поновлює проведення фінансових операцій: на третій робочий день із дня зупинення фінансової операції в разі неотримання протягом строку, передбаченого частиною першою статті 17 Закону, рішення спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової(их) операції(ій).

*Ім'я змінено з етичних міркувань.

P.S. Офіси Мережі правового розвитку створені та працюють за підтримки програмної ініціативи «Права людини та правосуддя» Міжнародного Фонду «Відродження». Детальніше про діяльність мережі, засади та принципи роботи читайте на сайті «Правовий Простір».

Дописати коментар

0 Коментарі