Настільки інформація про бюджет Херсона є відкритою?


Згідно з попередньою оцінкою рівень відкритості та прозорості бюджету Херсонської міської ради є задовільним

До такого висновку дійшли експерти Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” за результатами моніторингу в межах проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні”, що здійснюється за підтримки МФ “Відродження”. 

Моніторинг здійснювався з використанням методології, створеної Фонд Східна Європа спільно з Громадське партнерство "За прозорі місцеві бюджети!" та Асоціація міст України в рамках Проект "Публічні бюджети від А до Я" за підтримки Європейського Союзу. Ознайомитись з Методологією можна за цим посиланням.

Завданнями Методології є демонстрація рівня прозорості місцевих бюджетних процесів та залученості громадян до формування місцевого бюджету та моніторингу його використання, встановлення чітких індикаторів, що слугуватимуть дорожньою картою підвищення прозорості бюджетних процесів на місцевому рівні, надання доступу місцевим громадам до технічної та експертної допомоги для впровадження практик у відповідності до критеріїв, спрощення доступу організаціям громадянського суспільства та активним громадянам до моніторингу управління публічними фінансами. 

При здійсненні моніторингу експерти використовували різні методи збору інформації. Це безпосередній пошук інформації на офіційному сайті ради, уточнення деяких позицій через офіційні запити, інтерв'ювання громадських активістів та посадових осіб. 

Слід відмітити, що Херсонська міська рада готова до впровадження інструментів, які роблять міський бюджет більш доступним та зрозумілим для херсонців. Про це свідчить систематична робота з висвітлення бюджетної інформації в окремому розділі «Відкритий бюджет»  та підключення до тестового модулю «Інтерактивна система візуалізації «Відкритий бюджет». Хоча останнє оновлення інформації в інтерактивній системі візуалізації відбулося рік тому. 

Отже, експерти констатують той факт, що Херсонська міська рада регулярно (хоча не завжди вчасно) оприлюднює проекти рішень та вже затверджені рішення, в тому числі і ті, що стосуються міського бюджету, на офіційному сайті у розділі «Нормативні акти міської ради». Проте система навігації на сайті занадто складна для пересічного громадянина і, щоб знайти потрібний документ, треба витратити чимало часу. 

Документи, що стосуються бюджетних коштів, - це рішення міської ради (з необхідними додатками), бюджетні та цільові програми, плани річних закупівель - також оприлюднюються в окремому розділі «Відкритий бюджет». Але не всі. Так, Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки розміщена в зовсім іншому місці – у розділі «Економічна сфера» 

Також в окремому розділі «Відкритий бюджет» бракує наступної інформації: 

- перелік головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів ЄДРПОУ; 

- посилання на сторінки (кабінети) головних розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data; 

- кошторис на утримання органу місцевого самоврядування; 

- актуалізований міський бюджет з урахуванням внесених змін; 

- актуалізовані паспорти бюджетних програм всіх головних розпорядників (з наказами про їх затвердження у новій редакції) та звіти про їх виконання (в єдиній структурованій папці); 

- титульний перелік капітальних видатків, а також оновлення інформації на Інтерактивній онлайн-платформі пооб’єктної візуалізації з зазначенням посилання на мапу в цьому ж розділі; 

- посилання на портал відкритих даних (свій або державний), де бюджетні данні оприлюднені у машиночитних форматах. 

Буквально по шматочках прийшлося експертам шукати інформацію про діяльність комунальних підприємств. Так, на сайті є окрема сторінка «Перелік підприємств комунальної власності міської територіальної громади» , але знайти її не так просто. На сторінці міститься така інформація про комунальні підприємства – назва, код ЄДРПОУ, керівництво та контакти. Бракує інформації про сферу їх діяльності - про неї можна здогадуватися лише з назви підприємства. Комунальні підприємства щорічно складають фінансові плани, а потім звітують про їх виконання. Але ознайомитися з цими документами можна, надіславши запит на публічну інформацію, бо лише половину з них разом з рішеннями сесій оприлюднено в розділі «Нормативні акти міської ради». 

Для того, щоб комунальні підприємства працювали ефективно та в інтересах громади, в Україні достатньо активно поширюється практика створення наглядових рад при комунальних підприємствах. До повноважень цих рад входить призначення на посаду та припинення повноважень керівника, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру винагороди керівника, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту; визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства та ефективністю управління; забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради та інші. В Херсоні наглядові ради при КП не створені, але в місті діє Економічна рада з питань контролю за ефективністю діяльності підприємств комунальної власності територіальної громади, яка розглядає звіти керівників комунальних підприємств. 

Якщо говорити про забезпечення громадянам безперешкодного доступу до пленарного засідання сесії чи депутатської комісії, на якій розглядаються в тому числі і бюджетні питання, то слід відмітити, що для цього треба попередньо зареєструватися. Також на сайті відсутні оголошення про дату, час та місце засідань бюджетної комісії. Це унеможливлює участь громадян у бюджетному процесі та робить його закритим. 

З метою підвищення прозорості місцевого бюджету експерти рекомендують: 

— затвердити нормативно-правовий акт, який передбачатиме процедуру збору пропозицій від громадян щодо проекту бюджету на наступний рік. На головній сторінці сайту бажано створити окремий розділ з питань консультування; актуально буде встановити онлайн-платформу для здійснення зворотного зв’язку із громадою; 

— затвердити нормативно-правовий акт, який регулюватиме створення та роботу багатосторонньої робочої групи, яка буде приймати участь в процесі планування бюджету. До складу групи необхідно буде долучити представників різних зацікавлених сторін (підприємці, науковці, представники органу місцевого самоврядування, депутати, представники громадських організацій); 

— всі розпорядчі документи про порядок консультацій, протоколи консультацій, звіт про враховані та невраховані громадські пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування необхідно оприлюднювати на офіційному сайті; 

— через оголошення на сайті анонсувати дату, час та місце засідання бюджетної комісії; 

— оприлюднювати бюджетні запити форми 1,2,3 згідно Наказу Мінфіну від 17.07.2015 р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»; 

— впровадити бюджет участі; 

— впровадити інноваційний бюджетний інструмент “Бюджет для громадян”, у якому в простій та доступній формі мешканці міста могли б отримувати інформацію про бюджет міста; 

— оприлюднювати усі бюджетні документи в машиночитному форматі. 

Більш детальну інформацію про результати моніторингу бюджетного процесу не тільки міста Херсона, а й інших міст та об'єднаних територіальних громад можна знайти на сайті «Оцінка прозорості місцевих бюджетів»

Стаття підготовлена за результатами моніторингу в межах проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні”, що здійснюється Громадським Партнерством “За прозорі місцеві бюджети!” за підтримки МФ “Відродження”.

Дописати коментар

0 Коментарі