Колективна заява про припинення членства в ГС "Мережа правового розвитку" через рейдерське захоплення спілки

 


10 грудня ми відзначаємо День прав людини. 

Саме тому, що для нас права людини є найвищою цінністю, сьогодні ми прийняли важливе й відповідальне рішення Про припинення членства у Громадській спілці «Мережа правового розвитку», про що заявляємо публічно з поясненням причин. 

Впродовж останнього року ми виявили чисельні факти порушення виконавчим директором Мережі норм Статуту ГС «Мережа правового розвитку». Ми не змогли добитися від виконавчого директора підзвітності перед Правлінням, Наглядовою Радою та членами Мережі. Ми не можемо далі терпіти грубі порушення з боку виконавчого директора прийнятих Мережею цінностей, положень, політик і процедур, ігнорування рішень вищого керівного органу Мережі - Загальних зборів Спілки, а також виявлених нами розбіжностей в річних операційних та фінансових звітах, поданих виконавчим директором. 

Вимушені повідомити, що виконавчий директор ГС «Мережа правового розвитку» цинічно проігнорував рішення Загальних зборів 28.02-01.03.2020 р., не виконав рішення Правління та Наглядової Ради впродовж 2020 р., порушував штатний розклад впродовж 2019 та 1 півріччя 2020 років, не надав на розгляд та затвердження Правління нових проєктів та програм МПР 2019-2020 р.р., не надав на затвердження Правлінню описових та фінансових звітів по проєктах МПР за 2019 та 1 півріччя 2020 роки, фінансовий план Мережі на наступні 2 роки – 2020-2021 р.р. 

Ми не маємо уявлення, від яких донорів на яку діяльність і які кошти отримує організація та не знаємо, як витрачає їх виконавчий директор. При цьому він звітує донорам діяльністю 23 організацій-членів Мережі, в тому числі й діяльністю та успіхами наших організацій. 

Останні Загальні збори МПР в Чернігові у листопаді 2020 р. були проведені методами, запозиченими у недоброчесного бізнесу, і по суті є рейдерським захопленням ГС МПР. Скликання Загальних Зборів проведене з порушенням Статуту МПР – вони відбулися таємно від Правління і Наглядової ради. Виконавчий директор МПР не повідомив Правлінню про намір скликати Загальні збори, не надіслав на затвердження Правлінню проєкт порядку денного Загальних зборів, не запропонував обрати дати. Жодної інформації чи протоколу від ініціативної групи про намір скликати Загальні збори Правлінню не надходило. Також членам Мережі не було надіслано ні запрошень, ні жодного документу, порядку денного, проєкту рішень – аж до самого початку проведення так званих «Загальних зборів». Проєкт порядку денного та ймовірні дати проведення Загальних зборів не виносились ініціативною групою на широке обговорення всіма членами МПР, хоча ця процедура була узгоджена в червні Головою Правління, Головою Наглядової Ради та виконавчим директором. Всупереч Статуту, до порядку денного не були включені обов’язкові питання: Звіт Правління та Звіт Наглядової Ради. 

Вважаємо ці «збори» не чинними і не поділяємо в цілому події й рішення, нав’язані виконавчим директором ГС МПР. 

Слід відзначити, що на ці ж дати Загальних зборів – 11-13 листопада – виконавчий директор призначив стратегічну сесію МПР. Програму цієї сесії отримали тільки організації-члени, які зголосилися брати в ній участь. Хоча на останніх Загальних зборах у лютому 2020 року члени МПР більшістю голосів ухвалили рішення – в жодному разі не призначати проведення стратегічних сесій одночасно із Загальними зборами, оскільки в такому випадку на розгляд важливих питань і прийняття рішень Загальними зборами не вистачає часу. Як з’ясувалося, програма сесії була побудована так, що увесь робочий час члени МПР мали працювати над розробкою пропозицій до стратегії, а Загальні збори у програмі зовсім не були зазначені. 

Оскільки рядові учасники не були готові до «зборів» і у них практично не було часу на вивчення документів – в тому числі й проєкту рішень, вони проголосували за недемократичні зміни в Статуті організації. Ці зміни дали можливість новообраному «Правлінню» першим же рішенням від 4.12.2020 р., включити до складу проєктних команд на платній основі усіх членів «Правління» та 2-х членів «Ревізійної комісії». Вважаємо це прямим конфліктом інтересів, який унеможливлює прозоре демократичне управління ГС МПР, суперечить попереднім рішенням Загальних зборів, антикорупційній політиці організації і створює ґрунт для корупції. 

За таких умов ми вважаємо неможливою подальшу співпрацю наших організацій у Мережі МПР та забороняємо ГС «Мережа правового розвитку» звітувати перед донорами та використовувати в публічній звітності надбання і результати діяльності наших організацій, а також авторські тексти, фото та відео матеріали членів наших організацій. Заяву підписали: 

Наталя Бімбірайте, директорка ГО «Інформаційний ресурсний центр «Правовий простір», голова Правління ГС МПР 2017-2020 р.р. 

Ірина Лось, керівник с. п. ГО “НЦДСПР “Відкриті двері” 

Дементій Бєлий, голова Херсонської обласної організації Комітету виборців України 

Елла Петренко, голова ГО “Білозерський центр регіонального розвитку” 

Шевченко Володимир, голова Тернопільської правозахисної групи 

Роман Лихачов, заступник голови правління Чугуївської правозахисної групи 

Володимир Кондур, президент ГО “Правозахисний ромський центр” 

Ігор Бринош, Одеська обласна організація “Комітет виборців України” 

Дописати коментар

0 Коментарі